Цени лято 2018


от 7:00 до 17:00 часа 12 лв

след 17:00 часа 15 лв

след 20:00 часа 17 лв