Оля Деянова

profileimage

Национална Спортна Академия/ бакалавър /- треньор по тенис

Учител по физическо възпитание и спорт (втора специалност)

Успешно преминат PTR курс

Успешно преминат курс по кондиционна подготовка при Jaime Fernandes

Успешно преминат модул по мини тенис ITF Level 1 при Mark Tenant

Преподавател по тенис в СУ “Св. Климент Охридски”